Lịch khai giảng trong tháng

LỊCH ĐÀO TẠO 2017

Hotline đăng ký:  1900 636 040

 

THÁNG 1

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

SEO CLICK - K122

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật
06, 07, 08/01/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:


Khóa đào tạo

Thời gian

Địa điểm

Thời lượng

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
05/01/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
12/01/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

 

THÁNG 2

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

SEO CLICK - K123

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
17, 18, 19/02/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

FAST SALE 101 - K28

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật
24, 25, 26/02/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

8h30 – Tối

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:


Khóa đào tạo

Thời gian

Địa điểm

Thời lượng

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
09/02/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
16/02/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
23/02/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ TỔ CHỨC