Lịch khai giảng trong tháng

LỊCH ĐÀO TẠO 2017

Hotline đăng ký:  1900 636 040

 

THÁNG 12

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
 
Khóa đào tạo Thời gian Địa điểm Thời lượng

SEO CLICK - K141

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
01,02,03/12/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

FACEBOOK ADS MASTER 

K26

Thứ  7 và Chủ Nhật 
09,10/12/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 8h30 – Tối

FAST SALE 101 – K35 Thứ  7 và Chủ Nhật 
16,17/12/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 8h30 – Tối

SEO CLICK - K142

Thứ 6,7 và Chủ Nhật 
22,23,24/12/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

SALE SYSTEM 07 Thứ 6,7 và Chủ Nhật 
29,30,31/12/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

 

Khóa đào tạo

Thời gian

Địa điểm

Thời lượng

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
07/12/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
14/12/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
21/12/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
28/12/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

 

LỊCH ĐÀO TẠO 2018

 

THÁNG 1

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
 
Khóa đào tạo Thời gian Địa điểm Thời lượng

SEO CLICK - K143

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
05,06,07/01/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

FACEBOOK ADS MASTER 

K27

Thứ  7 và Chủ Nhật 
13,14/01/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 8h30 – Tối

FAST SALE 101 – K35 Thứ  7 và Chủ Nhật 
20,21/01/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 8h30 – Tối

SEO CLICK - K144

Thứ 6,7 và Chủ Nhật 
26,27,28/01/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

 

Khóa đào tạo

Thời gian

Địa điểm

Thời lượng

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
04/01/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
11/01/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
18/01/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
25/01/2018

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

 

 

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ TỔ CHỨC 2017


THÁNG 1

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

SEO CLICK - K122

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật
06, 07, 08/01/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

 

Khóa đào tạo

Thời gian

Địa điểm

Thời lượng

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
05/01/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
12/01/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
19/01/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

 
 
 
THÁNG 2

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

 

SEO CLICK - K123

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
17, 18, 19/02/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

FAST SALE 101 - K28

Thứ 7 và Chủ Nhật
 25, 26/02/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

8h30 – Tối

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:


Khóa đào tạo

Thời gian

Địa điểm

Thời lượng

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
09/02/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
16/02/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
23/02/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00
 
THÁNG 3

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

FACEBOOK MASTERY K. 21 Thứ 7 và Chủ Nhật 
04, 05/03/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

8h30 – Tối

SEO CLICK - K124

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật
10, 11, 12/03/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

SALE SYSTEM

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật
17, 18, 19/03/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

SEO CLICK - K125

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 24, 25, 26/03/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

 

Khóa đào tạo

Thời gian

Địa điểm

Thời lượng

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
02/03/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
09/03/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
16/03/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
23/03/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
30/03/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

 
THÁNG 4

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

FAST SALE 101 - K29

Thứ 7 và Chủ Nhật 
01, 02/04/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 8h30 – Tối

SEO CLICK - K126

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
14, 15, 16/04/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

IMPLAN K.14

Thứ 7 và Chủ Nhật
22, 23/04/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

8h30 – Tối

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

 

Khóa đào tạo

Thời gian

Địa điểm

Thời lượng

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 6
07/04/2017
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
13/04/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
20/04/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 4
26/04/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
27/04/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00
 
 
THÁNG 5

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

SEO CLICK - K127

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
05, 06, 07/05/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

FACEBOOK - K22 13,14/05/2017 18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 8h30 – Tối

SEO CLICK - K128

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
19, 20, 21/05/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

FAST SALE 101 – K30

Thứ 7 và Chủ Nhật 
27, 28/05/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 8h30 – Tối

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

 

Khóa đào tạo

Thời gian

Địa điểm

Thời lượng

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
04/05/2017
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
11/05/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
18/05/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
25/05/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

 
 
THÁNG 6

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

SEO CLICK - K129

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
02, 03, 04/06/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

SALE SYSTEM - K04

Thứ 6, Thứ 7 và Chủ Nhật
09, 10, 11/06/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

8h30 – Tối

FACEBOOK ADS MASTER  - K23

4 Buổi - Thứ 2 và Thứ 3
trong 2 tuần liên tiếp
12, 13, 19, 20/06/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h30 – Tối

SEO CLICK - K130

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
16, 17, 18/06/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

IMPLAN - K15

Thứ 7 và Chủ Nhật
24, 25/06/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

8h30 – Tối

SEO CLICK - K131

Thứ 6, 30/06/2017

Thứ 7 và Chủ Nhật
01, 02/07/2017
 

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

 

Khóa đào tạo

Thời gian

Địa điểm

Thời lượng

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
01/06/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
08/06/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
15/06/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
22/06/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
29/06/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

 
THÁNG 7
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
 

FAST SALE 101 – K31

Thứ 7 và Chủ Nhật 
08,09/07/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 8h30 – Tối

SEO CLICK - K132 Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
14,15,16/07/2017
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

FACEBOOK ADS MASTER  - K24

Thứ 7,tối Thứ 2,tối Thứ 3 
22,24,25/07/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7: 13h30 – Tối

T2, T3: 18h30 - Tối

SEO CLICK - K133 Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
28,29,30/07/2017
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

 

Khóa đào tạo

Thời gian

Địa điểm

Thời lượng

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
06/07/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
13/07/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
20/07/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
27/07/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

 
THÁNG 8

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

 

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

SALE SYSTEM K.05

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
04, 05, 06/08/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

SEO CLICK - K134

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
11,12,13/08/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

IMPLAN K.16

Thứ 7 và Chủ Nhật 
19,20/08/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 8h30 – Tối

SEO CLICK - K135

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
25,26,27/08/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

 

KHÓA ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

THỜI LƯỢNG

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
03/08/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
10/08/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 4
17/08/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
24/08/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
31/08/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

 

THÁNG 9

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
 
Khóa đào tạo Thời gian Địa điểm Thời lượng
FACEBOOK ADS MASTER - K25 4 Buổi - Tối thứ 2 và tối thứ 3
trong 2 tuần liên tiếp
Ngày 4,5,11,12
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h30 – Tối

SEO CLICK - K136

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
08,09,10/09/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

FAST SALE 101 – K32 Thứ 7 và Chủ Nhật 
16,17/09/2017
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 8h30 – Tối

SEO CLICK - K137

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
29,30/09/2017 và
01/10/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

 

Khóa đào tạo

Thời gian

Địa điểm

Thời lượng

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
07/09/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
14/09/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
21/09/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
28/09/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

 
 
THÁNG 10
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
 
Khóa đào tạo Thời gian Địa điểm Thời lượng

FAST SALE 101 – K33

Thứ 7 và Chủ Nhật 
07,08/10/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 8h30 – Tối

SALE SYSTEM K.06 Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
13,14,15/10/2017
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

SEO CLICK - K138 Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
20,21,22/10/2017
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

FACEBOOK ADS MASTER - K25

Thứ 2,3 Ngày 23,24 

Thứ 3,4 Ngày 31/10 & 01/11

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h30 – Tối

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

 

Khóa đào tạo

Thời gian

Địa điểm

Thời lượng

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
05/10/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
12/10/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
19/10/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
26/10/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 2
30/10/2017
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h00
 
 
 

THÁNG 11

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
 
Khóa đào tạo Thời gian Địa điểm

Thời lượng

SEO CLICK - K139

Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
03,04,05/11/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

FAST SALE 101 – K34 Thứ 7 và Chủ Nhật 
11,12/11/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 8h30 – Tối

WORKSHOP PHÁP LÝ

 THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Thứ 4 ngày 15/11/2017 18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h30-21h30
SEO CLICK - K140 Thứ 6, 7 và Chủ Nhật 
17,18,19/11/2017
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T6: 18h30-21h30

T7, CN: 8h30 – Tối

IMPLAN K.17

Thứ 7 và Chủ Nhật 
25,26/11/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

T7, CN: 8h30 – Tối

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN SEO 3H:

 

Khóa đào tạo

Thời gian

Địa điểm

Thời lượng

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
02/11/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
09/11/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
16/11/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
23/11/2017

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

18h00 - 21h00

Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người

Thứ 5
30/11/2017
18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM 18h00 - 21h00